Elektronisk oppmerking av livdyr sau

Elektroniske erstatningsmerker for sau

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

OS ID® fikk Vilje & Vekst-prisen 2012

OS ID® 75 år

Kort leveringstid

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

OS ID South Europe godt i gang

Nå merker vi fisk også!

Ikke bestilt øremerker til lamma?

Nyttig utstyr til lammesesongen

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

Nyttig utstyr nå som dyra er hjemme fra beite

Combi E23® - nå i 7 farger!

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

Produktutvikler og teknologileder

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Slik setter du på øremerkene riktig

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

Rabatt på øremerker for rein

Lett å se, lett å høre

Sikkert og effektivt med elektronisk øremerke

Spisskompetanse innen moderne husdyrmerking

Regler for øremerking - enkelt og greit

Slik setter du på øremerker for storfe

Norske husdyreieres samarbeidspartner siden 1936

Vi merker levende verdier

Utnytt de gode mulighetene elektronisk merking gir

Combi øremerker - utviklet og produsert i Norge

Film: Kom i gang med bruk av leseren din

Tre nye filmer om bruk av leseren HHR 3000 Pro

Lurer du på hvordan det ligger an med øremerkebestillinga di?

FILMER: Slik overfører du data mellom HHR 3000 Pro og Sauekontrollen

KVIKK småfeklave bedre tilpassa villsau

Slik merker du kalv med elektronisk øremerke

OS ID-bloggen er lansert!

VIDEO: Slik overfører du data om paring fra leseren til Sauekontrollen

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg

Slik bestiller du øremerker på www.osid.no

Fra 1. januar 2017 - hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

NYHET: Forbedring av Combi 2000® tappdel

Film: Slik setter du på det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg (kortversjon)

Om nye produsentnummer og merking av storfe

TINE-produsent? Fra 1. november bestiller du øremerker direkte fra OS ID

Vi lanserer Combi 3000!

Vi lanserer Combi 3000!

TINE-produsent? Fra 1. november bestiller du øremerker direkte fra OS ID

Lurer du på hvordan det ligger an med øremerkebestillinga di?

Om nye produsentnummer og merking av storfe

Film: Slik setter du på det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg (kortversjon)

01.06.2017
>> FLERE SAKER

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer