rfid_storfe

Fra 1. januar 2017 - hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

Storfenæringa krever at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk. Alle som har merker på lager 31. desember, anbefales å bestille erstatningsmerker med RFID for én av de to øremerkeseriene og bruke disse erstatningsmerkene fra 1. januar.

nortura_tilbud_2016_2017

Årets sauemerketilbud til Nortura-medlemmer og produsenter som leverer til Midt-Norge Slakteri og Prima Jæren

Bestiller du tidlig oppnår du ikke bare bedre rabatt; du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

klf_tilbud_2016_2017

Årets sauemerketilbud til produsenter hos KLF-slakterier

Årets sauemerketilbud er sendt ut, og det lønner seg å bestille øremerker allerede nå! Bestiller du tidlig, oppnår du ikke bare god rabatt. Du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

program_leser_sauekontrollen

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

HHR Animalia-programmet, som brukes for å utveksle data mellom leseren din og Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert og brukerveiledninga er oppdatert. Oppgradert HHR Animalia laster du ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

bloggen_boks_hoyrespalte

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1