Effektiv merking av fisk


OS ID® leverer merker og avleserutstyr til bruk i fiskeri- og havbruksnæringa. Produktene benyttes i mange typer prosesser og prosjekter i denne bransjen, og egner seg spesielt godt i stamfiskproduksjon.

Samarbeid med verdens ledende spesialist
Med over 20 års erfaring er Biomark verdens ledende spesialist innen utvikling og implementering av systemer for merking av oppdrettsfisk og villfisk. OS ID® er Biomarks forhandler i Norden.

Høyteknologi
Våre kunders behov er i stadig endring, ikke minst på grunn av krav om pålitelig og effektiv dokumentasjon og sporing i produksjonskjeden og management-prosesser, og på grunn av vår tids krav om trygg mat.

Med høyteknologisk spisskompetanse er OS ID® og Biomark i forkant av disse behovene. Trygg og effektiv merking er vårt overordnede mål, fordi dette er viktig for kundene våre.

Vi merker levende verdier
Fiskeri og havbruk er næring, vekst og liv for eieren, forbrukerne og samfunnet. OS ID® har merket levende verdier siden 1936, og i dag er vi en ledende, internasjonal produsent av merkesystemer for husdyr.

Kontakt OS ID® om kjøp av merkeløsninger for fisk

Mer informasjon får du av vår salgsleder, Pål Kjellesvig Dalløkken.
 

 

Produkter_fisk_2

www.biomark.com


Biomark er verdens ledende spesialist på merking av fisk.
OS ID® er Biomarks forhandler i Norge og Sverige.

Kontakt OS ID® for kjøp av merkeløsninger for fisk

Vår salgsleder Pål Kjellesvig Dalløkken gir deg mer informasjon om merking av fisk.

Tlf. (+47) 62 49 77 00
post@osid.no

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1