Sikrer identitet, sporbarhet og dokumentasjon


OS ID® utvikler, produserer og selger øremerker for husdyr. Øremerkene våre bidrar til å sikre dyrets identitet, sporbarhet og dokumentasjon, fra fødsel til slakt.


Elektroniske og visuelle øremerker
Vi merker både sau, storfe, geit, gris, rein, hjort og fisk. De elektroniske øremerkene våre, CombiE®, tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking. Våre Combi 2000® visuelle øremerker er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr.

I tillegg leverer vi beitetilbehør, som OS-bjøller og KVIKK klaver.

 

Sikker, effektiv og dyrevennlig merking av levende verdier
Å merke levende verdier er et ansvar som forplikter, og vi stiller høye krav til oss selv som ledende produsent av øremerker. For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering. Dette kaller vi totalkvalitet.

For det handler tross alt om verdens viktigste vare – maten vi spiser.

 
Produkter husdyr_bilde 1

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1