Sikker, effektiv og dyrevennlig merking av kjæledyr og hest


MyPet ID™ er vår produktserie for identifikasjon av kjæledyr og hest. Serien består av bioglass-innkapslede RFID-microchips i sterile engangssprøyter, samt kompatible lesere.

Sikker, effektiv og dyrevennlig identifikasjon
Vi leverer tre typer microchips, én mini (MyPet ID™ 1.4), én i standard størrelse (MyPet ID™ 2.1) og MyPet ID™ TempTrack, som er en microchip som overvåker dyrets temperatur.

MyPet ID™ 1.4 og MyPet ID™ 2.1 er løsninger som identifiserer dyret med en unik kode, og merkingen varer hele dyrets levetid. RFID-chipen implanteres ved hjelp av en sterilisert engangssprøyte med skarp og tynn nål. Hver sprøyte leveres individuelt i en sterilisert pose, sammen med åtte klistremerker med strekkode som tilsvarer identifikasjonskoden i chipen.

 

MyPet ID™ TempTrack gjør det mulig å overvåke kjæledyrets temperatur via en integrert temperaturbiosensor. Samtidig inkluderer denne løsningen også unik og varig RFID-identifikasjon.

Totalkvalitet
Merking av kjæledyr og hest innebærer et betydelig ansvar, og vi stiller store krav til oss selv som en ledende produsent av løsninger for identifikasjon av både kjæledyr, husdyr og fisk. For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering. Dette kaller vi totalkvalitet.

ISO-samsvar

Alle våre MyPet ID™-produkter er selvsagt i samsvar med de påkrevde ISO-standardene 11784, 11785, 11135 og 11607.

 
kjaeledyr_hest_1

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1